Tieliikenteen tilastointi

Tämä on Tampereen kaupungin tieliikenteen tilastointipalvelu.

Karttaraportit välilehdeltä löydät liikennemääräkartat ja liikennemäärien muutoskartat.

Taulukkoraportit välilehdeltä löydät tarkempaa tilastotietoa Tampereen liikenteestä Excel -taulukkoina.

Vuositilastot

Kvartaalitilastot

Kuukausitilastot